Máte otázky? Kontaktujte nás

+421 (48) 416 3234

Elektrické spotrebiče
•    Sortiment elektrických spotrebičov na obchodnom trhu v súčasnosti nepozná limit a takmer každý z nich má elektrické obvody prepojené vodičmi alebo káblami. Naša spoločnosť má v rámci svojich technologických možností potenciál byť dodávateľom vodičových a káblových zväzkov pre väčšinu z nich.

Svetelná a vizualizačná technika – Dekoratívne osvetlenie LED
•    Nový typ dekoratívneho osvetlenia použiteľného v exteriéroch využíva spojenie technológie výroby káblového prepojenia elektrického zdroja s telesom LED svietidla a technológiu zalievania telesa LED svietidla

Obytné prívesy – Karavany
•    Do základného vybavenia moderných karavanov patrí sanitárna technika, ktorej funkcia vyžaduje elektrické napájanie. Preto výrobcovia sanitárnej techniky patria medzi našich zákazníkov.

Priemyselné elektrické meracie prístroje
•    Každý elektrický merací prístroj je opatrený vodičmi a zväzkami

Telekomunikácie – Káblové spojenia
•    Naše technológie a ich kombinácie poskytujú ich využitie aj pre v telekomunikačných zariadeniach ako sú káblové spojenia a antény

Zdravotnícka technika – Zdravotnícke prístroje
•    Testovacie, kontrolné a meracie prístroje v zdravotníctve sa princípom svojej konštrukcie nelíšia od iných meracích prístrojov.