Máte otázky? Kontaktujte nás

+421 (48) 416 3234

tesec-budova

Spoločnosť TESEC, s.r.o. vznikla v roku 1997. Zvyšujúce sa požiadavky na výrobu špecifických výrobkov pre elektrotechnický priemysel – káblových zväzkov – dali podnet Holandskej holdingovej spoločnosti BBM Investment, na vytvorenie základu novej výrobnej kapacity.

TESEC, s.r.o. prešiel od svojho vzniku mnohými fázami a zmenami v princípoch riadenia.

1997 Vznik spoločnosti

 • Výroba jednoduchých výrobkov z dodaného materiálu pod kontrolou zriaďovateľa.
 • Firma začínala s výrobnou kapacitou štyroch operátorov2000 Certifikácia ISO 9002

 • Spoločnosť pripravuje zvýšenie výrobnej kapacity s pravidelným prísunom materiálu, kontinuálnou výrobou a expedíciou hotových výrobkov.
 • Vo fáze rozvoja rastom objemu výroby kladie spoločnosť hlavný dôraz na kvalitu výroby realizovanej v nových podmienkach. Tento cieľ potvrdzuje získanie certifikátu kvality ISO 9002.2002 Rozšírenie výrobnej kapacity / 30 operátorov

 • Realizácia výroby obchodne sprostredkovanej z Holandska2003 Certifikácia ISO 9001/2000

 • Organizácia práce pre väčšie objemy výroby si vyžadovala kvalitné riadenie, čo prinieslo úpravu štruktúry manažmentu riadenia. Táto zmena bola preverená v rámci celého výrobného procesu, čím sa spoločnosť stala certifikovanou podľa ISO 9001/2000.2004 Rozšírenie výrobnej kapacity / 50 operátorov

 • Fungovanie novej spoločnosti s kontrolovaným riadením prinieslo zlepšenie spoľahlivosti a kvality celého systému a to otváralo nové možnosti ponúkať služby v širšom rozsahu novým zákazníkom.
 • Tento zámer potvrdzoval záujem zákazníkov o rozširovanie požiadaviek o nový sortiment výrobkov a zároveň začali prejavovať záujem o spoluprácu nový zákazníci.2005 Investícia do vybudovania vlastných výrobných priestorov

 • Prejavený záujem zákazníkov o ďalší nárast produkcie podnietilo vedenie spoločnosti k potrebe zväčšenia výrobných priestorov.2006 Rozšírenie výrobnej kapacity / 95 operátorov

 • Vybudovaný nový komplexný objekt dal možnosť výrobe rozšíriť sa a spolu s rastúcim záujmom zákazníkov o nové výrobky sa tak aj stalo.2007 Vytvorenie oddelenie vlastného inžinieringu

 • Prosperujúca spoločnosť začala pociťovať potrebu začať budovať samostatné technické zabezpečenie vlastným technickým tímom nielen pre potreby vlastnej výroby, ale aj perspektívne pre začatie vlastných vývojových aktivít na nových výrokoch. Preto vytvorila vo svojej organizačnej štruktúre oddelenie inžinieringu.2008 Vytvorenie novej organizačnej štruktúry

 • Zavedená výroba a vznik týmu inžinieringu vytvoril základ pre komplexnú úpravu organizačnej štruktúry. Tým spoločnosť začala naplno a komplexne využívať vlastnú podporu oddelení obchodu, inžinieringu, nákupu materiálu a logistiky.

2015 – certifikácia UL

Manazment spolocnosti rozsiril  svoju cerifikaciu o UL certifikat, co nam otvorilo  moznosti na americkych a kanadskych obchodnych  trhoch.